Cenník

Spôsoby platby

Platbu za kurz je možné dohodnúť na splátky bez navýšenia.

Prevodom na účet : IBAN SK59 1100 0000 0026 2480 1788
Do poznámky k platbe uveďte prosím : meno a priezvisko účastníka kurzu.
(v prípade splátok - 1 splátka uhradená do začatia 1. vyučovania)

V hotovosti – priamo na registrácii kurzu, alebo aj pred začiatkom jednej z jázd)

POPLATKY mimo ceny KURZU

20 eur - Certifikovaný kurz prvej pomoci. Uhrádza sa v hotovosti na mieste, pred začiatkom kurzu v priestoroch učebne autoškoly.
33 eur - Zakúpenie kolku na záverečnú skúšku. Uhrádza sa v hotovosti na predposlednej jazde.
20 eur - Zakúpenie kolku na prvú, resp. druhú opakovanú skúšku. Uhrádza sa v hotovosti v učebni autoškoly
50 eur - Kondičná jazda nad rámec výcviku v trvaní 90 minút. Žiak si sám navrhne čo potrebuje trénovať / opakovať napr. pred záverečnými skúškami.

Základný výcvik a výuka

Cena za výcvik kolok opravu
Motocykel „ A1 “ 700 € 16,50 € 4 €
Veľký motocykeľ „  A 700 € 16,50 € 4 €
Osobný automobil „ B 900 € 33 € 8 €
       
„ A + B 1600 € 49,50 € 12 €
       
Nákladný automobil „ RB/C 1530 € 66 € 16,50 €
„ RB/C + A 2050 € 82,50 € 20,50 €
„ RTB/C 1300, € 66 € 16,50 €
„ RTB/C + A 1800 € 82,50 € 20,50 €
„ RB/T 800 € 33 € 8 €
„ RB/T + A 1370 € 49,50 € 12 €
 "RB/D 1700€ 66 €  16,50 € 
       
Autobus „ RC/D 850 € 66 € 16,50 €
„ RC/D + A 1400 € 82,50 € 20,50 €
„ RC/D + E za C 1450 € 132 € 33 €
       
Prívesy „ RB/E 600 € 33 € 8 €
„ RC/E 700 € 66 € 16,50 €
„ RB/C+D „ 2050 € 66€ 16,50 €
„ RB/E + A 1250 € 49,50 € 12 €
„ RC/E + A 1400 € 82,50 € 20,50 €
       
Traktor „ T 800 € 33 € 8 €
„ A + T 1450 € 49,50 € 12 €
„ B + T 1600 € 66 € 16,50 €
„ A + B + T 2050 € 82,50 € 20,50 €
„ RT/B 900 € 33 € 8 €
„ RT/B + A 1600 € 49,50 € 12 €

Cenník doplnkov

Kondičná jazda 90 min 50 €
Správne poplatky - kolok na vystavenie VODIČSKÉHO PREUKAZU 6,50 €

Ceny sú uvedené s DPH a sú platné do vydania nového cenníka služieb.

- prostredníctvom tohoto šeku môžete darovať svojim blízkym kurz v našej autoškole