Priebeh kurzu

PRIEBEH KURZU vodičského oprávnenia v Autoškole HAVRAN

Prihlásenie

Prihlásenie prebieha v deň úvodného stretnutia (1x do mesiaca), dátum je vždy zverejnený na stránke autoškoly aj FB. Na zahájenie kurzu si so sebou treba priniesť potvrdenú prihlášku od lekára - prihlášku a žiadosť nájdete u nás na stránke, ktoré si treba obojstranne vytlačiť.

Teoterická výučba

Prebieha v učebni autoškoly. Podľa rozvrhu, ktorý si spolu dohodneme na prvotnom stretnutí. Vyučovania prebiehajú formou výkladov na multimediálnych zariadení, názorných ukážok z praxe moderným a efektívnym spôsobom. Pozostáva z vysvetlenia pravidiel cestnej premávky (Zákona č. 8/2009 Z.z. a Vyhlášky č. 9/2009 Z.z), teórii vedenia motorového vozidla, údržby motorového vozidla a zásad bezpečnej jazdy. 

Pred začatím výcviku vo vedení vozidla musí byť žiadateľ o vodičské oprávnenie oboznámený s teóriou vedenia vozidla. Praktický výcvik časovo a obsahovo nadväzuje na teoretickú výučbu.

TRENAŽÉR a AUTOCVIČISKO 

Prvý termín je autotrenažér, ktorý sa nachádza v priestoroch autoškoly. Nasledujú 2 termíny na autocvičisku, ktoré sa nachádza v Trenčíne na zámostí v areály KONZULTY. Žiak si tu osvojí základné poznatky údržby a  vedenia motorového vozidla - rozbeh, zastavenie, manévrovanie, cúvanie.

JAZDY - VÝCVIK

Jazdy sa začínajú spred budovy autoškoly, odkiaľ si inštruktor prevezie žiaka na autocvičisko. Žiak si rozplánuje postupne termíny jázd po dohode s inštruktorom, podľa časových možností. Jazdíme denne počas celého týždňa v rozmedzí od 6:00 do 21:00. Celkovo je potrebné absolvovať 15 jázd v trvaní po 90 min. (1 jazda s vozíkom).

Jazdu je možné zrušiť minimálne 1 deň vopred, bez udania dôvodu. Ak žiak zruší jazdu menej ako 3 hod. vopred, bude sa táto jazda považovať za absolvovanú , alebo uhradí poplatok za blokovanie termínu v hodnote 10 eur.

Počas praktických jázd sa snažíme so žiakmi natrénovať a vyskúšať všetky reálne situácie, s ktorými sa ako bežný vodiči potom budú stretávať. Ku každému žiakovi pristupujeme individuálne podľa jeho potrieb a zručností.

Prihlásenie na SKÚŠKY

Ak má žiak absolvovaný celý výcvik a uhradený poplatok 33 eur (kolok na skúšky) bude prihlásený autoškolou na skúšky. Polícia ODI v Trenčíne má 30 dní od ukončenia výcviku na pridelenie termínu záverečnej skúšky. O oficiálnom termíne bude informovaný autoškolou minimálne 7 dní pred termínom. Záverečnú skúšku je možné opakovať maximálne 2x. Postup prihlásenia je rovnaký. Uhrádza sa 20 eur - poplatok za kolok a náklady spojené s opakovanou skúškou.

Doplnkový výcvik

Kondičná jazda pre verejnosť alebo pre žiaka nad rámec výcviku v neobmedzenom množstve (trvanie 90 minút). Žiak si sám navrhne čo potrebuje trénovať / opakovať napr. pred záverečnými skúškami.

Spôsoby platby

Platbu za kurz je možné dohodnúť na splátky bez navýšenia.

Prevodom na účet : IBAN SK59 1100 0000 0026 2480 1788
Do poznámky k platbe uveďte prosím : meno a priezvisko účastníka kurzu.
(v prípade splátok - 1 splátka uhradená do začatia 1. vyučovania)

V hotovosti – priamo na registrácii kurzu, alebo aj pred začiatkom jednej z jázd)