Školenia

Školenie vodičov referentských vozidiel

Vyhláška č. 208/1991 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel

Školenie vodičov z povolania

Vyhláška č. 208/1991 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel

Zákon č. 462/2007 o organizácii pracovného času v doprave

Školenie vodičov skupín C, D

Zákon č. 280/2006 o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov