Učebňa a trenažér

Učebňa

Teoretická výučba a výcvik na trenažéri prebieha v sídle autoškoly. Pri teoretickej výučbe používame najmodernejšiu audio-video techniku. V rámci technického pokroku sa snažíme učebné pomôcky a ostatnú dokumentáciu priebežne obmieňať.
 

Trenažér

Vaše prvé vodičské skúsenosti absolvujete na trenažéri najmodernejšej konštrukcie na báze virtuálnej reality. Je vybavený širokouhlou projekciou i zobrazením situácie za vozidlom v spätných zrkadlách. Pri jazde na trenažéri si čo v najväčšej intenzite osvojíte základné úkony potrebné k ovládaniu vozidla tak, aby ste od prvej reálnej jazde bez problémov zvládli. Výhodou virtuálneho výcviku je to, že žiak nie je obmedzený inými vozidlami a hustou premávkou. Trenažér taktiež umožňuje intenzívny nácvik niektorých špecifických zručností, ktoré sa v premávke cvičia obtiažne napr.:

  • rozjazd do kopca
  • jazda v jazdných pruhoch so sledovaním premávky v spätných zrkadlách
  • nácvik zmeny jazdných pruhov
  • predchádzanie vo vysokých rýchlostiach na diaľnici a ďalšie
Galéria: